So sánh sản phẩm
Giỏ hàng của tôi (0)
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
 • EX3400-48T-AFI
  Switch Juniper EX3400-48T-AFI 48-port Ethernet Switch with 4 SFP+ and 2 QSFP+ Uplink Ports (Back-to-Front Airflow) 
  Bộ chuyển mạch Switch  Ethernet EX3400-48T-AFI của Juniper cung cấp giải pháp hiệu năng cao, linh hoạt và hiệu quả chi phí cho các môi trường truy cập dữ liệu, thoại và video của doanh nghiệp.

  Thiết bị chuyển mạch Switch EX3400 -48T-AFI Juniper giúp đơn giản hóa hoạt động của mạng, bằng việc cung cấp phần cứng để hoạt động như một thiết bị vệ tinh để hỗ trợ triển khai Junos Fusion của Juniper Networks, có thể kết hợp nhiều nguồn điện vào một nền tảng quản lý hợp lý. EX3400-48T-AFI 48-port Ethernet Switch with 4 SFP+ and 2 QSFP+ Uplink Ports (Back-to-Front Airflow) 
  Bộ chuyển mạch Switch Ethernet EX3400 -48T-AFI của Juniper cung cấp giải pháp hiệu năng cao, linh hoạt và hiệu quả chi phí cho các môi trường truy cập dữ liệu, thoại và video của doanh nghiệp.
   

  EX3400-48T-AFI

  Switch Juniper EX3400-48T-AFI 48-port Ethernet Switch with 4 SFP+ and 2 QSFP+ Uplink Ports …

  Liên hệ

  EX3400-48T-AFI
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Switch Juniper EX3400-48T-AFI 48-port Ethernet Switch with 4 SFP+ and 2 QSFP+ Uplink Ports (Back-to-Front Airflow) 
  Bộ chuyển mạch Switch  Ethernet EX3400-48T-AFI của Juniper cung cấp giải pháp hiệu năng cao, linh hoạt và hiệu quả chi phí cho các môi trường truy cập dữ liệu, thoại và video của doanh nghiệp.

  Thiết bị chuyển mạch Switch EX3400 -48T-AFI Juniper giúp đơn giản hóa hoạt động của mạng, bằng việc cung cấp phần cứng để hoạt động như một thiết bị vệ tinh để hỗ trợ triển khai Junos Fusion của Juniper Networks, có thể kết hợp nhiều nguồn điện vào một nền tảng quản lý hợp lý. EX3400-48T-AFI 48-port Ethernet Switch with 4 SFP+ and 2 QSFP+ Uplink Ports (Back-to-Front Airflow) 
  Bộ chuyển mạch Switch Ethernet EX3400 -48T-AFI của Juniper cung cấp giải pháp hiệu năng cao, linh hoạt và hiệu quả chi phí cho các môi trường truy cập dữ liệu, thoại và video của doanh nghiệp.
   
 • EX3400-24T-TAA
  Switch Juniper EX3400-24T-TAA 24 Port 10/100/1000BASE-T, 4 x 1/10GbE SFP+, 2 x 40GbE QSFP+
  Thiết bị chuyển mạch Ethernet Juniper EX3400-24T-TAA với hệ điều hành Juniper Networks Junos và Fusion Enterprise và công nghệ khung gầm ảo cung cấp cho doanh nghiệp tính linh hoạt và dễ quản lý mà trước đây chỉ có sẵn với các công tắc Switch truy cập cao cấp. 

  EX3400-24T-TAA

  Switch Juniper EX3400-24T-TAA 24 Port 10/100/1000BASE-T, 4 x 1/10GbE SFP+, 2 x 40GbE QSFP+ Thiết …

  Liên hệ

  EX3400-24T-TAA
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Switch Juniper EX3400-24T-TAA 24 Port 10/100/1000BASE-T, 4 x 1/10GbE SFP+, 2 x 40GbE QSFP+
  Thiết bị chuyển mạch Ethernet Juniper EX3400-24T-TAA với hệ điều hành Juniper Networks Junos và Fusion Enterprise và công nghệ khung gầm ảo cung cấp cho doanh nghiệp tính linh hoạt và dễ quản lý mà trước đây chỉ có sẵn với các công tắc Switch truy cập cao cấp. 
 • EX3400-24P-TAA
  Switch Juniper  EX3400-24P-TAA 24 Port 10/100/1000BASE-T, 4 x 1/10GbE SFP+, 2 x 40GbE QSFP+
  Thiết bị chuyển mạch Switch Ethernet EX3400-24P-TAA với hệ điều hành Juniper Networks Junos và Fusion Enterprise và công nghệ khung gầm ảo cung cấp cho doanh nghiệp tính linh hoạt và dễ quản lý mà trước đây chỉ có sẵn với các công tắc truy cập cao cấp

  EX3400-24P-TAA

  Switch Juniper  EX3400-24P-TAA 24 Port 10/100/1000BASE-T, 4 x 1/10GbE SFP+, 2 x 40GbE QSFP+ Thiết …

  Liên hệ

  EX3400-24P-TAA
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Switch Juniper  EX3400-24P-TAA 24 Port 10/100/1000BASE-T, 4 x 1/10GbE SFP+, 2 x 40GbE QSFP+
  Thiết bị chuyển mạch Switch Ethernet EX3400-24P-TAA với hệ điều hành Juniper Networks Junos và Fusion Enterprise và công nghệ khung gầm ảo cung cấp cho doanh nghiệp tính linh hoạt và dễ quản lý mà trước đây chỉ có sẵn với các công tắc truy cập cao cấp
 • EX3400-48T-TAA
  Switch Juniper EX3400-48T-TAA 48 Port 10/100/1000BASE-T, 4 x 1/10GbE SFP+, 2 x 40GbE QSFP+
  Thiết bị chuyển mạch Ethernet EX3400 -48T-TAA với hệ điều hành Juniper Networks Junos và Fusion Enterprise Switch và công nghệ khung gầm ảo cung cấp cho doanh nghiệp tính linh hoạt và dễ quản lý mà trước đây chỉ có sẵn với các công tắc truy cập cao cấp. 

  EX3400-48T-TAA

  Switch Juniper EX3400-48T-TAA 48 Port 10/100/1000BASE-T, 4 x 1/10GbE SFP+, 2 x 40GbE QSFP+ Thiết …

  Liên hệ

  EX3400-48T-TAA
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Switch Juniper EX3400-48T-TAA 48 Port 10/100/1000BASE-T, 4 x 1/10GbE SFP+, 2 x 40GbE QSFP+
  Thiết bị chuyển mạch Ethernet EX3400 -48T-TAA với hệ điều hành Juniper Networks Junos và Fusion Enterprise Switch và công nghệ khung gầm ảo cung cấp cho doanh nghiệp tính linh hoạt và dễ quản lý mà trước đây chỉ có sẵn với các công tắc truy cập cao cấp. 
 • EX3400-48P-TAA
  Switch Juniper  EX3400-48P-TAA 48 Port 10/100/1000BASE-T, 4 x 1/10GbE SFP+, 2 x 40GbE QSFP+
  Thiết bị chuyển mạch Ethernet EX3400 -48P-TAA với hệ điều hành Juniper Networks Junos và Fusion Switch Enterprise và công nghệ khung gầm ảo cung cấp cho doanh nghiệp tính linh hoạt và dễ quản lý mà trước đây chỉ có sẵn với các công tắc truy cập cao cấp. 

  EX3400-48P-TAA

  Switch Juniper  EX3400-48P-TAA 48 Port 10/100/1000BASE-T, 4 x 1/10GbE SFP+, 2 x 40GbE QSFP+ Thiết …

  Liên hệ

  EX3400-48P-TAA
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Switch Juniper  EX3400-48P-TAA 48 Port 10/100/1000BASE-T, 4 x 1/10GbE SFP+, 2 x 40GbE QSFP+
  Thiết bị chuyển mạch Ethernet EX3400 -48P-TAA với hệ điều hành Juniper Networks Junos và Fusion Switch Enterprise và công nghệ khung gầm ảo cung cấp cho doanh nghiệp tính linh hoạt và dễ quản lý mà trước đây chỉ có sẵn với các công tắc truy cập cao cấp. 
 • EX3400-24T-DC
  Switch Juniper EX3400-24T-DC 24Ports 10/100/1000BASE-T with 4 SFP+ and 2 QSFP+ uplink ports, DC power supply 
  Bộ chuyển mạch Switch Ethernet EX3400-24T-DC của Juniper cung cấp giải pháp hiệu năng cao, linh hoạt và hiệu quả chi phí cho các môi trường truy cập dữ liệu, thoại và video của doanh nghiệp.
  Thiết bị chuyển mạch Switch EX3400 -24T-DC Juniper giúp đơn giản hóa hoạt động của mạng, bằng việc cung cấp phần cứng để hoạt động như một thiết bị vệ tinh để hỗ trợ triển khai Junos Fusion của Juniper Networks, có thể kết hợp nhiều nguồn điện vào một nền tảng quản lý hợp lý.

  EX3400-24T-DC

  Switch Juniper EX3400-24T-DC 24Ports 10/100/1000BASE-T with 4 SFP+ and 2 QSFP+ uplink ports, DC …

  Liên hệ

  EX3400-24T-DC
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Switch Juniper EX3400-24T-DC 24Ports 10/100/1000BASE-T with 4 SFP+ and 2 QSFP+ uplink ports, DC power supply 
  Bộ chuyển mạch Switch Ethernet EX3400-24T-DC của Juniper cung cấp giải pháp hiệu năng cao, linh hoạt và hiệu quả chi phí cho các môi trường truy cập dữ liệu, thoại và video của doanh nghiệp.
  Thiết bị chuyển mạch Switch EX3400 -24T-DC Juniper giúp đơn giản hóa hoạt động của mạng, bằng việc cung cấp phần cứng để hoạt động như một thiết bị vệ tinh để hỗ trợ triển khai Junos Fusion của Juniper Networks, có thể kết hợp nhiều nguồn điện vào một nền tảng quản lý hợp lý.
 • EX4300-24T-TAA
  Thiết bị mạng juniper EX4300 TAA.Trade Agreement Act-compliant EX4300, 24-port 10/100/1000BASE-T + 350 W AC PS switch (QSFP+ DAC for Virtual Chassis and optics ordered separately)
  Thiết bị mạng Juniper EX4300-24T-TAA cũng hỗ trợ công nghệ Virtual Chassis của Juniper Networks, cho phép 10 thiết bị chuyển mạch được kết nối với nhau qua các cổng uplink và được quản lý như một thiết bị duy nhất, cung cấp một giải pháp khả mở và khả năng mở rộng để mở rộng môi trường mạng.

  EX4300-24T-TAA

  Thiết bị mạng juniper EX4300 TAA.Trade Agreement Act-compliant EX4300, 24-port 10/100/1000BASE-T + …

  Liên hệ

  EX4300-24T-TAA
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Thiết bị mạng juniper EX4300 TAA.Trade Agreement Act-compliant EX4300, 24-port 10/100/1000BASE-T + 350 W AC PS switch (QSFP+ DAC for Virtual Chassis and optics ordered separately)
  Thiết bị mạng Juniper EX4300-24T-TAA cũng hỗ trợ công nghệ Virtual Chassis của Juniper Networks, cho phép 10 thiết bị chuyển mạch được kết nối với nhau qua các cổng uplink và được quản lý như một thiết bị duy nhất, cung cấp một giải pháp khả mở và khả năng mở rộng để mở rộng môi trường mạng.
 • EX4300-48T-TAA
  Thiết bị mạng juniper EX4300 TAA. 4Trade Agreement Act-compliant EX4300, 48-port 10/100/1000BASE-T + 350 W AC PS switch (QSFP+ DAC for Virtual Chassis and optics ordered separately)
  Thiết bị chuyển mạch Ethernet EX4300-48T-TAA của Juniper cung cấp giải pháp hiệu năng cao, linh hoạt và hiệu quả chi phí cho các môi trường truy cập dữ liệu, thoại và video của doanh nghiệp.
  Thiết bị mạng Juniper 
   EX4300-48T-TAA cũng hỗ trợ công nghệ Virtual Chassis của Juniper Networks, cho phép 10 thiết bị chuyển mạch được kết nối với nhau qua các cổng uplink và được quản lý như một thiết bị duy nhất, cung cấp một giải pháp khả mở và khả năng mở rộng để mở rộng môi trường mạng.
   

  EX4300-48T-TAA

  Thiết bị mạng juniper EX4300 TAA. 4Trade Agreement Act-compliant EX4300, 48-port 10/100/1000BASE-T …

  Liên hệ

  EX4300-48T-TAA
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Thiết bị mạng juniper EX4300 TAA. 4Trade Agreement Act-compliant EX4300, 48-port 10/100/1000BASE-T + 350 W AC PS switch (QSFP+ DAC for Virtual Chassis and optics ordered separately)
  Thiết bị chuyển mạch Ethernet EX4300-48T-TAA của Juniper cung cấp giải pháp hiệu năng cao, linh hoạt và hiệu quả chi phí cho các môi trường truy cập dữ liệu, thoại và video của doanh nghiệp.
  Thiết bị mạng Juniper 
   EX4300-48T-TAA cũng hỗ trợ công nghệ Virtual Chassis của Juniper Networks, cho phép 10 thiết bị chuyển mạch được kết nối với nhau qua các cổng uplink và được quản lý như một thiết bị duy nhất, cung cấp một giải pháp khả mở và khả năng mở rộng để mở rộng môi trường mạng.
   
 • EX4300-24P-TAA
  Thiết bị mạng juniper  EX4300 TAA. Trade Agreement Act-compliant EX4300, 24-port 10/100/1000BASE-T PoE-plus + 715 W AC PS switch  (provides 565 W PoE+ power) (QSFP+ DAC for Virtual Chassis and optics ordered separately)
  Thiết bị chuyển mạch Ethernet EX4300-TAA của Juniper cung cấp giải pháp hiệu năng cao, linh hoạt và hiệu quả chi phí cho các môi trường truy cập dữ liệu, thoại và video của doanh nghiệp.
  Thiết bị mạng Juniper 
  EX4300-TAA cũng hỗ trợ công nghệ Virtual Chassis của Juniper Networks, cho phép 10 thiết bị chuyển mạch được kết nối với nhau qua các cổng uplink và được quản lý như một thiết bị duy nhất, cung cấp một giải pháp khả mở và khả năng mở rộng để mở rộng môi trường mạng.
   

  EX4300-24P-TAA

  Thiết bị mạng juniper  EX4300 TAA. Trade Agreement Act-compliant EX4300, 24-port 10/100/1000BASE-T …

  Liên hệ

  EX4300-24P-TAA
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Thiết bị mạng juniper  EX4300 TAA. Trade Agreement Act-compliant EX4300, 24-port 10/100/1000BASE-T PoE-plus + 715 W AC PS switch  (provides 565 W PoE+ power) (QSFP+ DAC for Virtual Chassis and optics ordered separately)
  Thiết bị chuyển mạch Ethernet EX4300-TAA của Juniper cung cấp giải pháp hiệu năng cao, linh hoạt và hiệu quả chi phí cho các môi trường truy cập dữ liệu, thoại và video của doanh nghiệp.
  Thiết bị mạng Juniper 
  EX4300-TAA cũng hỗ trợ công nghệ Virtual Chassis của Juniper Networks, cho phép 10 thiết bị chuyển mạch được kết nối với nhau qua các cổng uplink và được quản lý như một thiết bị duy nhất, cung cấp một giải pháp khả mở và khả năng mở rộng để mở rộng môi trường mạng.
   
 • EX4300-32F-TAA
  Thiết bị mạng juniper  EX4300 Trade Agreement Act-compliant EX4300, 32-
  port 100/1000BASE-X SFP, 4x10GBASE-X SFP+,
  2x40GBASE-X QSFP+, and 350 W AC PS Juniper(optics sold
  separately)
  Thiết bị chuyển mạch Ethernet EX4300-TAA của Juniper cung cấp giải pháp hiệu năng cao, linh hoạt và hiệu quả chi phí cho các môi trường truy cập dữ liệu, thoại và video của doanh nghiệp.
  Thiết bị mạng Juniper 
  EX4300-TAA cũng hỗ trợ công nghệ Virtual Chassis của Juniper Networks, cho phép 10 thiết bị chuyển mạch được kết nối với nhau qua các cổng uplink và được quản lý như một thiết bị duy nhất, cung cấp một giải pháp khả mở và khả năng mở rộng để mở rộng môi trường mạng.

  EX4300-32F-TAA

  Thiết bị mạng juniper  EX4300 Trade Agreement Act-compliant EX4300, 32- port 100/1000BASE-X SFP, …

  Liên hệ

  EX4300-32F-TAA
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Thiết bị mạng juniper  EX4300 Trade Agreement Act-compliant EX4300, 32-
  port 100/1000BASE-X SFP, 4x10GBASE-X SFP+,
  2x40GBASE-X QSFP+, and 350 W AC PS Juniper(optics sold
  separately)
  Thiết bị chuyển mạch Ethernet EX4300-TAA của Juniper cung cấp giải pháp hiệu năng cao, linh hoạt và hiệu quả chi phí cho các môi trường truy cập dữ liệu, thoại và video của doanh nghiệp.
  Thiết bị mạng Juniper 
  EX4300-TAA cũng hỗ trợ công nghệ Virtual Chassis của Juniper Networks, cho phép 10 thiết bị chuyển mạch được kết nối với nhau qua các cổng uplink và được quản lý như một thiết bị duy nhất, cung cấp một giải pháp khả mở và khả năng mở rộng để mở rộng môi trường mạng.
 • EX4600-40F-AFO
  Thiết bị mạng juniper  EX4600. 24 + 4X 40G + 2M. AFO
  Dòng thiết bị chuyển mạch Juniper EX4600-40F-AFO cung cấp các giải pháp hệ thống cho data center, với tính khả dụng cao và hiệu suất cao cho việc triển khai phân phối hệ thống mạng. Switch Juniper EX4600-40F-AFO cung cấp 24 cổng cố định 1/10 Gpbs và các cổng 10 Gpbs và 40 Gbps thông qua việc sử dụng module mở rộng, cho phép linh hoạt trong việc triển khai của các nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu và trung tâm dữ liệu.
  Thiết bị mạng Juniper EX4600-40F-AFO cũng hỗ trợ công nghệ Virtual Chassis của Juniper Networks, cho phép 10 thiết bị chuyển mạch được kết nối với nhau qua các cổng uplink và được quản lý như một thiết bị duy nhất, cung cấp một giải pháp khả mở và khả năng mở rộng để mở rộng môi trường mạng

  EX4600-40F-AFO

  Thiết bị mạng juniper  EX4600. 24 + 4X 40G + 2M. AFO Dòng thiết bị chuyển mạch …

  Liên hệ

  EX4600-40F-AFO
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Thiết bị mạng juniper  EX4600. 24 + 4X 40G + 2M. AFO
  Dòng thiết bị chuyển mạch Juniper EX4600-40F-AFO cung cấp các giải pháp hệ thống cho data center, với tính khả dụng cao và hiệu suất cao cho việc triển khai phân phối hệ thống mạng. Switch Juniper EX4600-40F-AFO cung cấp 24 cổng cố định 1/10 Gpbs và các cổng 10 Gpbs và 40 Gbps thông qua việc sử dụng module mở rộng, cho phép linh hoạt trong việc triển khai của các nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu và trung tâm dữ liệu.
  Thiết bị mạng Juniper EX4600-40F-AFO cũng hỗ trợ công nghệ Virtual Chassis của Juniper Networks, cho phép 10 thiết bị chuyển mạch được kết nối với nhau qua các cổng uplink và được quản lý như một thiết bị duy nhất, cung cấp một giải pháp khả mở và khả năng mở rộng để mở rộng môi trường mạng
 • EX4600-40F-AFI
  Thiết bị mạng juniper EX4600. 24 + 4X 40G + 2M. AFI
  Thiết bị chuyển mạch Ethernet EX4600-40F-AFI của Juniper cung cấp giải pháp hiệu năng cao, linh hoạt và hiệu quả chi phí cho các môi trường truy cập dữ liệu, thoại và video của doanh nghiệp.
  Thiết bị mạng Juniper 
  EX4600-40F-AFI cũng hỗ trợ công nghệ Virtual Chassis của Juniper Networks, cho phép 10 thiết bị chuyển mạch được kết nối với nhau qua các cổng uplink và được quản lý như một thiết bị duy nhất, cung cấp một giải pháp khả mở và khả năng mở rộng để mở rộng môi trường mạng.

  EX4600-40F-AFI

  Thiết bị mạng juniper EX4600. 24 + 4X 40G + 2M. AFI Thiết bị chuyển mạch …

  Liên hệ

  EX4600-40F-AFI
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Thiết bị mạng juniper EX4600. 24 + 4X 40G + 2M. AFI
  Thiết bị chuyển mạch Ethernet EX4600-40F-AFI của Juniper cung cấp giải pháp hiệu năng cao, linh hoạt và hiệu quả chi phí cho các môi trường truy cập dữ liệu, thoại và video của doanh nghiệp.
  Thiết bị mạng Juniper 
  EX4600-40F-AFI cũng hỗ trợ công nghệ Virtual Chassis của Juniper Networks, cho phép 10 thiết bị chuyển mạch được kết nối với nhau qua các cổng uplink và được quản lý như một thiết bị duy nhất, cung cấp một giải pháp khả mở và khả năng mở rộng để mở rộng môi trường mạng.
 • EX4600-40F-DC-AFO
   Thiết bị mạng juniper EX4600. 24 + 4X40G+ 2M. DC. AFO
  Thiết bị chuyển mạch Ethernet EX4600-40F của Juniper cung cấp giải pháp hiệu năng cao, linh hoạt và hiệu quả chi phí cho các môi trường truy cập dữ liệu, thoại và video của doanh nghiệp.
  Thiết bị mạng Juniper 
  EX4600-40F  cũng hỗ trợ công nghệ Virtual Chassis của Juniper Networks, cho phép 10 thiết bị chuyển mạch được kết nối với nhau qua các cổng uplink và được quản lý như một thiết bị duy nhất, cung cấp một giải pháp khả mở và khả năng mở rộng để mở rộng môi trường mạng.

  EX4600-40F-DC-AFO

   Thiết bị mạng juniper EX4600. 24 + 4X40G+ 2M. DC. AFO Thiết bị chuyển mạch …

  Liên hệ

  EX4600-40F-DC-AFO
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
   Thiết bị mạng juniper EX4600. 24 + 4X40G+ 2M. DC. AFO
  Thiết bị chuyển mạch Ethernet EX4600-40F của Juniper cung cấp giải pháp hiệu năng cao, linh hoạt và hiệu quả chi phí cho các môi trường truy cập dữ liệu, thoại và video của doanh nghiệp.
  Thiết bị mạng Juniper 
  EX4600-40F  cũng hỗ trợ công nghệ Virtual Chassis của Juniper Networks, cho phép 10 thiết bị chuyển mạch được kết nối với nhau qua các cổng uplink và được quản lý như một thiết bị duy nhất, cung cấp một giải pháp khả mở và khả năng mở rộng để mở rộng môi trường mạng.
 • EX4600-40F-DC-AFI
  Thiết bị mạng juniper EX4600. 24 + 4X40G+ 2M. DC. AFI
  Thiết bị chuyển mạch Ethernet EX4600-40F của Juniper cung cấp giải pháp hiệu năng cao, linh hoạt và hiệu quả chi phí cho các môi trường truy cập dữ liệu, thoại và video của doanh nghiệp.
  Thiết bị mạng Juniper 
  EX4600-40F cũng hỗ trợ công nghệ Virtual Chassis của Juniper Networks, cho phép 10 thiết bị chuyển mạch được kết nối với nhau qua các cổng uplink và được quản lý như một thiết bị duy nhất, cung cấp một giải pháp khả mở và khả năng mở rộng để mở rộng môi trường mạng.

  EX4600-40F-DC-AFI

  Thiết bị mạng juniper EX4600. 24 + 4X40G+ 2M. DC. AFI Thiết bị chuyển mạch Ethernet EX4600-40F của …

  Liên hệ

  EX4600-40F-DC-AFI
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Thiết bị mạng juniper EX4600. 24 + 4X40G+ 2M. DC. AFI
  Thiết bị chuyển mạch Ethernet EX4600-40F của Juniper cung cấp giải pháp hiệu năng cao, linh hoạt và hiệu quả chi phí cho các môi trường truy cập dữ liệu, thoại và video của doanh nghiệp.
  Thiết bị mạng Juniper 
  EX4600-40F cũng hỗ trợ công nghệ Virtual Chassis của Juniper Networks, cho phép 10 thiết bị chuyển mạch được kết nối với nhau qua các cổng uplink và được quản lý như một thiết bị duy nhất, cung cấp một giải pháp khả mở và khả năng mở rộng để mở rộng môi trường mạng.
 • EX4300-24T
  Thiết bị mạng juniper EX4300 24-port 10/100/1000BASE-T + 350 W AC PS (QSFP+ DAC for Virtual Chassis Switch ordered separately)

  EX4300-24T

  Thiết bị mạng juniper EX4300 24-port 10/100/1000BASE-T + 350 W AC PS (QSFP+ DAC for Virtual Chassis …

  72.625.000 đ

  73.355.000 đ

  EX4300-24T
  Giá bán:72.625.000 đ
  Giá khuyến mại:73.355.000 đ
  Mô tả tóm tắt:
  Thiết bị mạng juniper EX4300 24-port 10/100/1000BASE-T + 350 W AC PS (QSFP+ DAC for Virtual Chassis Switch ordered separately)
090 349 6668