So sánh sản phẩm
Giỏ hàng của tôi (0)
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
 • AMP 610XC Category 6 Rack Mount Panel, 100-Pa
  Bộ thanh đấu dây gắn trên RACK (hệ thống 610XC) vượt tất cả các yêu cầu về hiệu suất cho những ứng dụng: Giagabit Ethernet (1000BASE-TX), 10 và 100BASE-TX, token ring, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, ISDN, Video dạng analog hay digital, VoIP.

  AMP 610XC Category 6 Rack Mount Panel, 100-Pa

  Bộ thanh đấu dây gắn trên RACK (hệ thống 610XC) vượt tất cả các yêu cầu về hiệu suất cho những ứng …

  Liên hệ

  AMP 610XC Category 6 Rack Mount Panel, 100-Pa
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Bộ thanh đấu dây gắn trên RACK (hệ thống 610XC) vượt tất cả các yêu cầu về hiệu suất cho những ứng dụng: Giagabit Ethernet (1000BASE-TX), 10 và 100BASE-TX, token ring, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, ISDN, Video dạng analog hay digital, VoIP.
 • AMP 110Connect XC Rack Mount Panel, 100-Pair
  Bộ thanh đấu dây gắn trên RACK (hệ thống 110XC) vượt tất cả các yêu cầu về hiệu suất đáp ứng cho những ứng dụng: Giagabit Ethernet (1000BASE-TX), 10 và 100BASE-TX, token ring, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, ISDN, Video dạng analog hay digital, VoIP.

  AMP 110Connect XC Rack Mount Panel, 100-Pair

  Bộ thanh đấu dây gắn trên RACK (hệ thống 110XC) vượt tất cả các yêu cầu về hiệu suất đáp ứng cho …

  Liên hệ

  AMP 110Connect XC Rack Mount Panel, 100-Pair
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Bộ thanh đấu dây gắn trên RACK (hệ thống 110XC) vượt tất cả các yêu cầu về hiệu suất đáp ứng cho những ứng dụng: Giagabit Ethernet (1000BASE-TX), 10 và 100BASE-TX, token ring, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, ISDN, Video dạng analog hay digital, VoIP.
 • AMP 110Connect XC Wiring Block Connecting blo
  Hệ thống đấu chéo 110Connect XC thỏa các yêu cầu về hiệu suất chuẩn Category 5e. Chúng đáp ứng yêu cầu hiệu suất với các ứng dụng: 100Base-Tx, 155Mbps ATM và Gigabit Ethernet.

  AMP 110Connect XC Wiring Block Connecting blo

  Hệ thống đấu chéo 110Connect XC thỏa các yêu cầu về hiệu suất chuẩn Category 5e. Chúng đáp ứng yêu …

  Liên hệ

  AMP 110Connect XC Wiring Block Connecting blo
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Hệ thống đấu chéo 110Connect XC thỏa các yêu cầu về hiệu suất chuẩn Category 5e. Chúng đáp ứng yêu cầu hiệu suất với các ứng dụng: 100Base-Tx, 155Mbps ATM và Gigabit Ethernet.
 • AMP 110Connect XC Distribution Frame Kit
  Những sản phẩm trong hệ thống 110Connect XC Cross Connect hoàn toàn đáp ứng về hiệu suất cho những ứng dụng: 100BASE-TX, 155 Mbps ATM và Gigabit Ethernet.

  AMP 110Connect XC Distribution Frame Kit

  Những sản phẩm trong hệ thống 110Connect XC Cross Connect hoàn toàn đáp ứng về hiệu suất cho những …

  Liên hệ

  AMP 110Connect XC Distribution Frame Kit
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Những sản phẩm trong hệ thống 110Connect XC Cross Connect hoàn toàn đáp ứng về hiệu suất cho những ứng dụng: 100BASE-TX, 155 Mbps ATM và Gigabit Ethernet.
 • AMP 610XC Category 6 Distribution Frame Kit V
  Hệ thống 610XC đáp ứng hiệu suất với tất cả các ứng dụng trong hiện tại và tương lai chẳng hạn như: Gigabit Ethernet (1000Base-TX), 10/100Base-TX, token ring, 155 Mbps ATM, 100Mbps TP-PMD, ISDN, Video analog và digital, VoIP.

  AMP 610XC Category 6 Distribution Frame Kit V

  Hệ thống 610XC đáp ứng hiệu suất với tất cả các ứng dụng trong hiện tại và tương lai chẳng hạn như: …

  Liên hệ

  AMP 610XC Category 6 Distribution Frame Kit V
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Hệ thống 610XC đáp ứng hiệu suất với tất cả các ứng dụng trong hiện tại và tương lai chẳng hạn như: Gigabit Ethernet (1000Base-TX), 10/100Base-TX, token ring, 155 Mbps ATM, 100Mbps TP-PMD, ISDN, Video analog và digital, VoIP.
090 349 6668