So sánh sản phẩm
Giỏ hàng của tôi (0)
  • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Cyberoam CR750iNG-XP (01-CRI-0750iNG-XP-01)

Cyberoam CR750iNG-XP (01-CRI-0750iNG-XP-01)Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá sản phẩm này( 0)

Liên hệ

  • Tình trạng:
  • Mã sản phẩm: Cyberoam CR750iNG-XP
  • Mã QR:
  • Tải file:
  • Video:
Thêm vào giỏ hàng

Cyberoam CR750iNG-XP
8×10/100/1000 Ethernet ports, 22000 Mbps Firewall Throughput, 3600 Mbps NGFW Throughput, 1800 Mbps Fully Protected Throughput with 2 Flexi Slots for add-on port modules of (8 Copper/8 x 1GbE Fiber/4 x 10GbE Fiber)

Interfaces

Maximum number of Available Ports    24
Fixed Copper GbE Ports    8
Number of Slots for FleXi Ports Module*    2
Port Options for FleXi Ports Module (GbE Copper/GbE Fiber/10GbE Fiber)    8 / 8 / 4  
Console Ports (RJ45)    1
Configurable Internal/DMZ/WAN Ports    Yes
USB Ports    2
Hardware Bypass Segment**    2
System Performance*

Firewall Throughput (UDP) (Mbps)    22,000
Firewall Throughput (TCP) (Mbps)    18,000
New sessions/second    140,000
Concurrent sessions    3,000,000
IPSec VPN Throughput (Mbps)    2,250
No. of IPSecTunnels    1,500
SSL VPN Throughput (Mbps)    750
WAF Protected Throughput (Mbps)    1,750
Anti-Virus Throughput (Mbps)    4,000
IPS Throughput (Mbps)    6,500
NGFW Throughput (Mbps)****
3,600
Fully Protected Throughput (Mbps)*****
1,800

090 349 6668