So sánh sản phẩm
Giỏ hàng của tôi (0)
  • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

Cyberoam CR2500iNG-XP ( CR-2500NGXP-FB)Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá sản phẩm này ( 0)

Liên hệ

  • Tình trạng:
  • Mã sản phẩm: Cyberoam CR2500iNG-X
  • Mã QR:
  • Tải file:
  • Video:
Thêm vào giỏ hàng

Cyberoam CR2500iNG-XP
8×10/100/1000 Ethernet ports, 32000 Mbps Firewall Throughput, 6000 Mbps NGFW Throughput, 3600 Mbps Fully Protected Throughput with Multiple Flexi Slots for add-on port modules of (8 Copper/8 x 1GbE Fiber/4 x 10GbE Fiber)

Interfaces

Maximum number of available Ports    42
Copper GbE Ports (Fixed)    10
Number of Slots for FleXi Ports Module*    4
Port Options for FleXi Ports Module (GbE Copper/GbE Fiber/10GbE Fiber)    8 / 8 / 4  
Console Ports (RJ45)    1
Configurable Internal/DMZ/WAN Ports    Yes
USB Ports    2
System Performance*

Firewall Throughput (UDP) (Mbps)    60,000
Firewall Throughput (TCP) (Mbps)    36,000
New sessions/second    300,000
Concurrent sessions    10,000,000
IPSec VPN Throughput (Mbps)    9,000
No. of IPSecTunnels    5,000
SSL VPN Throughput (Mbps)    1,450
WAF Protected Throughput (Mbps)    2,600
Anti-Virus Throughput (Mbps)    6,500
IPS Throughput (Mbps)    16,000
NGFW Throughput (Mbps)***    8,000
Fully Protected Throughput (Mbps)****    5,500

090 349 6668