So sánh sản phẩm
Giỏ hàng của tôi (0)
  • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

Cyberoam CR2500iNG (01-CRI-2500iNG-01)Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá sản phẩm này ( 0)

Liên hệ

  • Tình trạng:
  • Mã sản phẩm: Cyberoam CR2500iNG
  • Mã QR:
  • Tải file:
  • Video:
Thêm vào giỏ hàng

Cyberoam CR2500iNG
14x10/100/1000 Ethernet ports, 4x1GbE SFP(Mini GBIC) Ports, 2 x 10GbE SFP(Mini GBIC) Ports, 36000 Mbps Firewall Throughput, 4000 Mbps UTM Throughput

Hardware Specifications
Copper GbE Ports    14
1GbE SFP (Mini GBIC) Ports    4
10GbE SFP (Mini GBIC) Ports    4
Console Ports (RJ45)    1
USB Ports    2
Hardware Bypass Segments1    2
Configurable Internal/DMZ/WAN Ports    Yes
System Performance2     
Firewall Throughput (UDP) (Mbps)    40,000
Firewall Throughput (TCP) (Mbps)    28,000
New sessions/second    200,000
Concurrent sessions    3,500,000
IPSec VPN Throughput (Mbps)    8,000
No. of IPSec Tunnels    4,500
SSL VPN Throughput (Mbps)    1,000
WAF Protected Throughput (Mbps)    2,000
Anti-Virus Throughput (Mbps)    6,000
IPS Throughput (Mbps)    8,000
NGFW Throughput (Mbps)***    5,500
Fully Protected Throughput (Mbps)****    4,500

090 349 6668