So sánh sản phẩm
Giỏ hàng của tôi (0)
  • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
  • NEXUS N3K-C3524P-10GX
    Thiết bị mạng Cisco Nexus N3K-C3524P-10GX Switch Layer 2 and layer 3 24 x 10G SFP+ active Ethernet Ports
    Cisco N3K-C3524P-10GX tiếp tục mở rộng sự lãnh đạo của Cisco Nexus 3000 Series bằng cách bao gồm công nghệ Cải tiến Algorithm của Cisco (hoặc Algo Boost) cải tiến.

    NEXUS N3K-C3524P-10GX

    Thiết bị mạng Cisco Nexus N3K-C3524P-10GX Switch Layer 2 and layer 3 24 x 10G SFP+ …

    Liên hệ

    NEXUS N3K-C3524P-10GX
    Giá bán:Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    Thiết bị mạng Cisco Nexus N3K-C3524P-10GX Switch Layer 2 and layer 3 24 x 10G SFP+ active Ethernet Ports
    Cisco N3K-C3524P-10GX tiếp tục mở rộng sự lãnh đạo của Cisco Nexus 3000 Series bằng cách bao gồm công nghệ Cải tiến Algorithm của Cisco (hoặc Algo Boost) cải tiến.
  • NEXUS N3K-C3548P-10G
    Thiết bị mạng Cisco Nexus N3K-C3548P-10G Switch Layer 2 and layer 3 - 48 x 10G SFP+ Active Ethernet Ports
    Thiết bị chuyển mạch Switch Cisco Nexus N3K-C3548P-10G dòng Nexus 3000 Series được xây dựng từ kiến trúc Switch – on – a Chip (SoC), cung cấp hiệu suất lớp 2 và 3 tốc độ dòng và phù hợp với kiến trúc Top-of-the-Rack (ToR). Nexus N3K-C3548P-10G được tích hợp công nghệ Cisco Algo Boost được tích hợp vào mạch ứng dụng cụ thể (ASIC).

    NEXUS N3K-C3548P-10G

    Thiết bị mạng Cisco Nexus N3K-C3548P-10G Switch Layer 2 and layer 3 - 48 x 10G SFP+ Active Ethernet …

    Liên hệ

    NEXUS N3K-C3548P-10G
    Giá bán:Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    Thiết bị mạng Cisco Nexus N3K-C3548P-10G Switch Layer 2 and layer 3 - 48 x 10G SFP+ Active Ethernet Ports
    Thiết bị chuyển mạch Switch Cisco Nexus N3K-C3548P-10G dòng Nexus 3000 Series được xây dựng từ kiến trúc Switch – on – a Chip (SoC), cung cấp hiệu suất lớp 2 và 3 tốc độ dòng và phù hợp với kiến trúc Top-of-the-Rack (ToR). Nexus N3K-C3548P-10G được tích hợp công nghệ Cisco Algo Boost được tích hợp vào mạch ứng dụng cụ thể (ASIC).
  • NEXUS N3K-C3524P-10G
    Thiết bị mạng Cisco Nexus N3K-C3524P-10G Switch Layer 2 and layer 3 - 24 x 10G SFP+ active Ethernet ports - Ultra-Low latency - Managed
    Switch Cisco SF500-48-K9-G5 48-port 10/100 Stackable Managed Switch with Gigabit Uplinks SF500-48-K9 ● 48 10/100 ports ● 4 Gigabit Ethernet (2 combo*Gigabit Ethernet + 2 1GE/5GE SFP)

    NEXUS N3K-C3524P-10G

    Thiết bị mạng Cisco Nexus N3K-C3524P-10G Switch Layer 2 and layer 3 - 24 x 10G SFP+ …

    Liên hệ

    NEXUS N3K-C3524P-10G
    Giá bán:Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    Thiết bị mạng Cisco Nexus N3K-C3524P-10G Switch Layer 2 and layer 3 - 24 x 10G SFP+ active Ethernet ports - Ultra-Low latency - Managed
    Switch Cisco SF500-48-K9-G5 48-port 10/100 Stackable Managed Switch with Gigabit Uplinks SF500-48-K9 ● 48 10/100 ports ● 4 Gigabit Ethernet (2 combo*Gigabit Ethernet + 2 1GE/5GE SFP)
090 349 6668