So sánh sản phẩm
Giỏ hàng của tôi (0)
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
 • C9200L-48T-4G-A
  Thiết bị mạng Cisco Switch C9200L-48T-4G-A Catalyst 9200L 48-port Data 4x1G uplink Switch, Network Advantage

  C9200L-48T-4G-A

  Thiết bị mạng Cisco Switch C9200L-48T-4G-A Catalyst 9200L 48-port Data 4x1G uplink Switch, Network …

  Liên hệ

  C9200L-48T-4G-A
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Thiết bị mạng Cisco Switch C9200L-48T-4G-A Catalyst 9200L 48-port Data 4x1G uplink Switch, Network Advantage
 • C9200L-48T-4G-E
  Thiết bị mạng Cisco Switch C9200L-48T-4G-E Catalyst 9200L 48-port Data 4x1G uplink Switch, Network Advantage

  C9200L-48T-4G-E

  Thiết bị mạng Cisco Switch C9200L-48T-4G-E Catalyst 9200L 48-port Data 4x1G uplink Switch, Network …

  Liên hệ

  C9200L-48T-4G-E
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Thiết bị mạng Cisco Switch C9200L-48T-4G-E Catalyst 9200L 48-port Data 4x1G uplink Switch, Network Advantage
 • C9200L-48P-4G-E
  Thiết bị mạng Cisco Switch C9200L-48P-4G-E Catalyst 9200L 48-port Data 4x1G uplink Switch, Network Advantage

  C9200L-48P-4G-E

  Thiết bị mạng Cisco Switch C9200L-48P-4G-E Catalyst 9200L 48-port Data 4x1G uplink Switch, Network …

  Liên hệ

  C9200L-48P-4G-E
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Thiết bị mạng Cisco Switch C9200L-48P-4G-E Catalyst 9200L 48-port Data 4x1G uplink Switch, Network Advantage
 • C9200L-48P-4G-A
  Thiết bị mạng Cisco Switch C9200L-48P-4G-A Catalyst 9200L 48-port Data 4x1G uplink Switch, Network Advantage

  C9200L-48P-4G-A

  Thiết bị mạng Cisco Switch C9200L-48P-4G-A Catalyst 9200L 48-port Data 4x1G uplink Switch, Network …

  Liên hệ

  C9200L-48P-4G-A
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Thiết bị mạng Cisco Switch C9200L-48P-4G-A Catalyst 9200L 48-port Data 4x1G uplink Switch, Network Advantage
 • C9200L-24P-4X-E
  Thiết bị mạng Cisco Switch C9200L-24P-4X-E Catalyst 9200L 24-port PoE+ 4x10G uplink Switch, Network Essentials
  C9200L-24P-4X-E là bộ chuyển mạch Switch Cisco 9200-L 24 cổng PoE + 4 cổng 10G, với phần mềm Network Advantage. Các thiết bị Cisco C9200 Switch mở rộng sức mạnh của mạng dựa trên mục đích và đổi mới phần cứng và phần mềm. Dòng các thiết bị chuyển mạch Cisco 9200 mang đến sự đơn giản và an toàn.

  C9200L-24P-4X-E

  Thiết bị mạng Cisco Switch C9200L-24P-4X-E Catalyst 9200L 24-port PoE+ 4x10G uplink Switch, Network …

  Liên hệ

  C9200L-24P-4X-E
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Thiết bị mạng Cisco Switch C9200L-24P-4X-E Catalyst 9200L 24-port PoE+ 4x10G uplink Switch, Network Essentials
  C9200L-24P-4X-E là bộ chuyển mạch Switch Cisco 9200-L 24 cổng PoE + 4 cổng 10G, với phần mềm Network Advantage. Các thiết bị Cisco C9200 Switch mở rộng sức mạnh của mạng dựa trên mục đích và đổi mới phần cứng và phần mềm. Dòng các thiết bị chuyển mạch Cisco 9200 mang đến sự đơn giản và an toàn.
 • C9200L-24P-4X-A
  Thiết bị mạng Cisco Switch C9200L-24P-4X-A Catalyst 9200L 24-port PoE+ 4x10G uplink Switch, Network Essentials
  C9200L-24P-4X-A là bộ chuyển mạch Switch Cisco 9200-L 24 cổng PoE + 4 cổng 10G, với phần mềm Network Advantage. Các thiết bị Cisco C9200 Switch mở rộng sức mạnh của mạng dựa trên mục đích và đổi mới phần cứng và phần mềm. Dòng các thiết bị chuyển mạch Cisco 9200 mang đến sự đơn giản và an toàn.

  C9200L-24P-4X-A

  Thiết bị mạng Cisco Switch C9200L-24P-4X-A Catalyst 9200L 24-port PoE+ 4x10G uplink Switch, Network …

  Liên hệ

  C9200L-24P-4X-A
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Thiết bị mạng Cisco Switch C9200L-24P-4X-A Catalyst 9200L 24-port PoE+ 4x10G uplink Switch, Network Essentials
  C9200L-24P-4X-A là bộ chuyển mạch Switch Cisco 9200-L 24 cổng PoE + 4 cổng 10G, với phần mềm Network Advantage. Các thiết bị Cisco C9200 Switch mở rộng sức mạnh của mạng dựa trên mục đích và đổi mới phần cứng và phần mềm. Dòng các thiết bị chuyển mạch Cisco 9200 mang đến sự đơn giản và an toàn.
 • C9200-48P-E
  Thiết bị mạng Cisco C9200-48P-E mở rộng sức mạnh của mạng dựa trên ý định và sự đổi mới phần cứng và phần mềm Catalyst 9000 thành một loạt các triển khai rộng hơn. Tương tự như các thiết bị Cisco dòng 9000, thiết bị chuyển mạch Cisco C9200-48P-E cung cấp sự đơn giản, an toàn, và cung cấp tính sẵn sàng cao dựa trên kiến trúc mạng Cisco Digital Network Architecture.

  C9200-48P-E

  Thiết bị mạng Cisco C9200-48P-E mở rộng sức mạnh của mạng dựa trên ý định và sự đổi mới phần cứng …

  Liên hệ

  C9200-48P-E
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Thiết bị mạng Cisco C9200-48P-E mở rộng sức mạnh của mạng dựa trên ý định và sự đổi mới phần cứng và phần mềm Catalyst 9000 thành một loạt các triển khai rộng hơn. Tương tự như các thiết bị Cisco dòng 9000, thiết bị chuyển mạch Cisco C9200-48P-E cung cấp sự đơn giản, an toàn, và cung cấp tính sẵn sàng cao dựa trên kiến trúc mạng Cisco Digital Network Architecture.
 • C9200-48P-A
  Thiết bị mạng Cisco C9200-48P-A mở rộng sức mạnh của mạng dựa trên ý định và sự đổi mới phần cứng và phần mềm Catalyst 9000 thành một loạt các triển khai rộng hơn. Tương tự như các thiết bị Cisco dòng 9000, thiết bị chuyển mạch Cisco C9200-48P-A cung cấp sự đơn giản, an toàn, và cung cấp tính sẵn sàng cao dựa trên kiến trúc mạng Cisco Digital Network Architecture.

  C9200-48P-A

  Thiết bị mạng Cisco C9200-48P-A mở rộng sức mạnh của mạng dựa trên ý định và sự đổi mới phần cứng …

  Liên hệ

  C9200-48P-A
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Thiết bị mạng Cisco C9200-48P-A mở rộng sức mạnh của mạng dựa trên ý định và sự đổi mới phần cứng và phần mềm Catalyst 9000 thành một loạt các triển khai rộng hơn. Tương tự như các thiết bị Cisco dòng 9000, thiết bị chuyển mạch Cisco C9200-48P-A cung cấp sự đơn giản, an toàn, và cung cấp tính sẵn sàng cao dựa trên kiến trúc mạng Cisco Digital Network Architecture.
 • C9200-48T-E
  Thiết bị mạng Cisco C9200-48T-E mở rộng sức mạnh của mạng dựa trên ý định và sự đổi mới phần cứng và phần mềm Catalyst 9000 thành một loạt các triển khai rộng hơn. Tương tự như các thiết bị Cisco dòng 9000, thiết bị chuyển mạch Cisco C9200-48T-E cung cấp sự đơn giản, an toàn, và cung cấp tính sẵn sàng cao dựa trên kiến trúc mạng Cisco Digital Network Architecture.

  C9200-48T-E

  Thiết bị mạng Cisco C9200-48T-E mở rộng sức mạnh của mạng dựa trên ý định và sự đổi mới phần cứng …

  Liên hệ

  C9200-48T-E
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Thiết bị mạng Cisco C9200-48T-E mở rộng sức mạnh của mạng dựa trên ý định và sự đổi mới phần cứng và phần mềm Catalyst 9000 thành một loạt các triển khai rộng hơn. Tương tự như các thiết bị Cisco dòng 9000, thiết bị chuyển mạch Cisco C9200-48T-E cung cấp sự đơn giản, an toàn, và cung cấp tính sẵn sàng cao dựa trên kiến trúc mạng Cisco Digital Network Architecture.
 • C9200-48T-A
  Thiết bị mạng Cisco C9200-48T-A mở rộng sức mạnh của mạng dựa trên ý định và sự đổi mới phần cứng và phần mềm Catalyst 9000 thành một loạt các triển khai rộng hơn. Tương tự như các thiết bị Cisco dòng 9000, thiết bị chuyển mạch Cisco C9200-48T-A cung cấp sự đơn giản, an toàn, và cung cấp tính sẵn sàng cao dựa trên kiến trúc mạng Cisco Digital Network Architecture.

  C9200-48T-A

  Thiết bị mạng Cisco C9200-48T-A mở rộng sức mạnh của mạng dựa trên ý định và sự đổi mới phần cứng …

  Liên hệ

  C9200-48T-A
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Thiết bị mạng Cisco C9200-48T-A mở rộng sức mạnh của mạng dựa trên ý định và sự đổi mới phần cứng và phần mềm Catalyst 9000 thành một loạt các triển khai rộng hơn. Tương tự như các thiết bị Cisco dòng 9000, thiết bị chuyển mạch Cisco C9200-48T-A cung cấp sự đơn giản, an toàn, và cung cấp tính sẵn sàng cao dựa trên kiến trúc mạng Cisco Digital Network Architecture.
 • C9200-24P-E
  Thiết bị mạng Cisco C9200-24P-E mở rộng sức mạnh của mạng dựa trên ý định và sự đổi mới phần cứng và phần mềm Catalyst 9000 thành một loạt các triển khai rộng hơn. Tương tự như các thiết bị Cisco dòng 9000, thiết bị chuyển mạch Cisco C9200-424P-E cung cấp sự đơn giản, an toàn, và cung cấp tính sẵn sàng cao dựa trên kiến trúc mạng Cisco Digital Network Architecture.

  C9200-24P-E

  Thiết bị mạng Cisco C9200-24P-E mở rộng sức mạnh của mạng dựa trên ý định và sự đổi mới phần cứng …

  Liên hệ

  C9200-24P-E
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Thiết bị mạng Cisco C9200-24P-E mở rộng sức mạnh của mạng dựa trên ý định và sự đổi mới phần cứng và phần mềm Catalyst 9000 thành một loạt các triển khai rộng hơn. Tương tự như các thiết bị Cisco dòng 9000, thiết bị chuyển mạch Cisco C9200-424P-E cung cấp sự đơn giản, an toàn, và cung cấp tính sẵn sàng cao dựa trên kiến trúc mạng Cisco Digital Network Architecture.
 • C9200-24P-A
  Thiết bị mạng Cisco C9200-24P-A mở rộng sức mạnh của mạng dựa trên ý định và sự đổi mới phần cứng và phần mềm Catalyst 9000 thành một loạt các triển khai rộng hơn. Tương tự như các thiết bị Cisco dòng 9000, thiết bị chuyển mạch Cisco C9200-24P-A cung cấp sự đơn giản, an toàn, và cung cấp tính sẵn sàng cao dựa trên kiến trúc mạng Cisco Digital Network Architecture.

  C9200-24P-A

  Thiết bị mạng Cisco C9200-24P-A mở rộng sức mạnh của mạng dựa trên ý định và sự đổi mới phần cứng …

  Liên hệ

  C9200-24P-A
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Thiết bị mạng Cisco C9200-24P-A mở rộng sức mạnh của mạng dựa trên ý định và sự đổi mới phần cứng và phần mềm Catalyst 9000 thành một loạt các triển khai rộng hơn. Tương tự như các thiết bị Cisco dòng 9000, thiết bị chuyển mạch Cisco C9200-24P-A cung cấp sự đơn giản, an toàn, và cung cấp tính sẵn sàng cao dựa trên kiến trúc mạng Cisco Digital Network Architecture.
 • C9200-24T-E
  Thiết bị mạng Cisco C9200-24T-E mở rộng sức mạnh của mạng dựa trên ý định và sự đổi mới phần cứng và phần mềm Catalyst 9000 thành một loạt các triển khai rộng hơn. Tương tự như các thiết bị Cisco dòng 9000, thiết bị chuyển mạch Cisco C9200-24T-E cung cấp sự đơn giản, an toàn, và cung cấp tính sẵn sàng cao dựa trên kiến trúc mạng Cisco Digital Switch  Network Architecture.

  C9200-24T-E

  Thiết bị mạng Cisco C9200-24T-E mở rộng sức mạnh của mạng dựa trên ý định và sự đổi mới phần cứng …

  Liên hệ

  C9200-24T-E
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Thiết bị mạng Cisco C9200-24T-E mở rộng sức mạnh của mạng dựa trên ý định và sự đổi mới phần cứng và phần mềm Catalyst 9000 thành một loạt các triển khai rộng hơn. Tương tự như các thiết bị Cisco dòng 9000, thiết bị chuyển mạch Cisco C9200-24T-E cung cấp sự đơn giản, an toàn, và cung cấp tính sẵn sàng cao dựa trên kiến trúc mạng Cisco Digital Switch  Network Architecture.
 • C9200-24T-A
  Thiết bị mạng Cisco C9200-24T-A mở rộng sức mạnh của mạng dựa trên ý định và sự đổi mới phần cứng và phần mềm Catalyst 9000 thành một loạt các triển khai rộng hơn. Tương tự như các thiết bị Cisco dòng 9000, thiết bị chuyển mạch Cisco C9200-24T-A cung cấp sự đơn giản, an toàn, và cung cấp tính sẵn sàng cao dựa trên kiến trúc mạng Cisco Digital Switch  Network Architecture.

  C9200-24T-A

  Thiết bị mạng Cisco C9200-24T-A mở rộng sức mạnh của mạng dựa trên ý định và sự đổi mới phần cứng …

  Liên hệ

  C9200-24T-A
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Thiết bị mạng Cisco C9200-24T-A mở rộng sức mạnh của mạng dựa trên ý định và sự đổi mới phần cứng và phần mềm Catalyst 9000 thành một loạt các triển khai rộng hơn. Tương tự như các thiết bị Cisco dòng 9000, thiết bị chuyển mạch Cisco C9200-24T-A cung cấp sự đơn giản, an toàn, và cung cấp tính sẵn sàng cao dựa trên kiến trúc mạng Cisco Digital Switch  Network Architecture.
 • C9200L-24T-4X-E
  Thiết bị mạng Cisco C9200L-24T-4X-E Cisco Catalyst 9200L 24-ports Data 4x10G uplink Switch, Network Essentials
  C9200L-24T-4X-E là Bộ chuyển mạch đường lên dữ liệu 4x10G 24 cổng Catalyst 9200L, với phần mềm Network Essentials. Các thiết bị chuyển mạch Cisco® Catalyst® 9200 Series mở rộng sức mạnh của mạng dựa trên mục đích và đổi mới phần cứng và phần mềm Catalyst 9000 sang một bộ triển khai rộng hơn. Với phả hệ gia đình, các thiết bị chuyển mạch Catalyst 9200 mang đến sự đơn giản mà không ảnh hưởng - nó an toàn, luôn bật và đơn giản hóa CNTT.

  C9200L-24T-4X-E

  Thiết bị mạng Cisco C9200L-24T-4X-E Cisco Catalyst 9200L 24-ports Data 4x10G uplink Switch, Network …

  Liên hệ

  C9200L-24T-4X-E
  Giá bán:Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Thiết bị mạng Cisco C9200L-24T-4X-E Cisco Catalyst 9200L 24-ports Data 4x10G uplink Switch, Network Essentials
  C9200L-24T-4X-E là Bộ chuyển mạch đường lên dữ liệu 4x10G 24 cổng Catalyst 9200L, với phần mềm Network Essentials. Các thiết bị chuyển mạch Cisco® Catalyst® 9200 Series mở rộng sức mạnh của mạng dựa trên mục đích và đổi mới phần cứng và phần mềm Catalyst 9000 sang một bộ triển khai rộng hơn. Với phả hệ gia đình, các thiết bị chuyển mạch Catalyst 9200 mang đến sự đơn giản mà không ảnh hưởng - nó an toàn, luôn bật và đơn giản hóa CNTT.
090 349 6668