Danh mục

Video

Thống kê truy cập

Quảng cáo

Switch - L3 - managed - 48-port 10/100/1000 + 4 combo Gigabit SFP - rackmountable - Max PoE/POE+

GIÁ BÁN: Liên hệ

Switch - L3 - managed - 48-port 10/100/1000 + 4 combo Gigabit SFP - rackmountable - PoE/POE+

GIÁ BÁN: Liên hệ

Switch - L3 - managed - 24-port 10/100/1000 + 4 combo Gigabit SFP - rackmountable - Max PoE/POE+

GIÁ BÁN: Liên hệ

Switch - L3 - managed - 10-port Gigabit SFP (2 combo) - rackmountable

GIÁ BÁN: Liên hệ

Switch - L3 - managed - 24-port 10/100 + 4 combo Gigabit SFP - rackmountable - Max PoE/POE+

GIÁ BÁN: Liên hệ

Switch - L3 - managed - 8 x 10/100 + 2 x combo Gigabit SFP - desktop

GIÁ BÁN: Liên hệ

Switch - L3 - managed - 24 x 10/100 + 2 x combo Gigabit SFP + 2 x 10/100/1000 - rack-mountable

GIÁ BÁN: Liên hệ

Switch - L3 - managed - 50 x 10/100/1000 + 2 x combo Gigabit SFP - desktop, rack-mountable

GIÁ BÁN: Liên hệ

Switch - L3 - managed - 8 x 10/100 + 2 x combo Gigabit SFP - desktop - PoE

GIÁ BÁN: Liên hệ

Switch - L3 - managed - 18 x 10/100/1000 + 2 x combo Gigabit SFP - rack-mountable

GIÁ BÁN: Liên hệ

Switch - L3 - managed - 48 x 10/100 + 2 x combo Gigabit SFP + 2 x 10/100/1000 - rack-mountable

GIÁ BÁN: Liên hệ

Switch - L3 - managed - 26 x 10/100/1000 + 2 x combo Gigabit SFP - desktop, rack-mountable

GIÁ BÁN: Liên hệ

Switch - L3 - managed - 8 x 10/100 + 2 x combo Gigabit SFP - desktop - PoE

GIÁ BÁN: Liên hệ

Switch - L3 - managed - 24 x 10/100 + 2 x combo Gigabit SFP + 2 x 10/100/1000 - desktop, rack-mountable - PoE

GIÁ BÁN: Liên hệ

Switch - L3 - managed - 26 x 10/100/1000 + 2 x combo Gigabit SFP - desktop, rack-mountable - PoE

GIÁ BÁN: Liên hệ

Switch - L3 - managed - 8 x 10/100/1000 + 2 x combo Gigabit SFP - rack-mountable

 
GIÁ BÁN: Liên hệ

Switch - L3 - managed - 8 x 10/100/1000 + 2 x combo Gigabit SFP - rack-mountable - PoE

GIÁ BÁN: Liên hệ

Switch - L3 - managed - 8 x 10/100/1000 + 2 x combo Gigabit SFP - rack-mountable - PoE

GIÁ BÁN: Liên hệ

Switch - L3 - managed - 48 x 10/100 + 2 x combo Gigabit SFP + 2 x 10/100/1000 - rack-mountable - PoE

GIÁ BÁN: Liên hệ

Switch - L3 - managed - 8 x 10/100 - desktop

GIÁ BÁN: Liên hệ

Switch - managed - 26x10/100/1000+2xcombo Gigabit SFP/Copper - rack-mountable - PoE

GIÁ BÁN: Liên hệ

Switch - managed - 48x 10/100 + 4 x Gigabit SFP (2 Combo) - rack-mountable - PoE

GIÁ BÁN: Liên hệ

Switch - managed - 24x 10/100 + 4 x Gigabit SFP (2 Combo) - rack-mountable - PoE

GIÁ BÁN: Liên hệ

Switch - managed - 8x 10/100/1000 + 2 x combo Gigabit SFP - rack-mountable - Max-PoE

GIÁ BÁN: Liên hệ
Xem trang 1 | 2

Địa điểm giao dịch

Tại Hà Nội

Số 15/25 Đường Vũ Ngọc Phan, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội

ĐT:(04)37.765 866 - (04)37.765 859

Fax: (84-4) 62662537

Tại Tp.HCM

Số 59, Đường Cộng Hòa, P. 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

ĐT:(028) 3811 8628 - 3811 8566

Fax: (84-4) 62662537

Hỗ trợ trực tuyến

+ Bộ phận kinh doanh

+ Bộ phận kỹ thuật

Yêu cầu báo giá

Báo giá