Danh mục

Video

Thống kê truy cập

Quảng cáo

Phân phối Bộ chia mạng Switch Meraki chính Hãng - CO,CQ.
Giá tốt ưu đãi, bán buôn, sỉ, lẻ .

" Chất lượng là niềm tin - bền vững để thành công "

Thiết bị mạng Meraki,Wireless Meraki,Firewall Meraki,Switch Meraki

Thiết bị mạng Firewall Meraki MX68-HW Meraki MX68 Router/Security Appliance; Meraki MX68 Enterprise License and Support: LIC-MX68-ENT-1YR, LIC-MX68-ENT-3YR, LIC-MX68-ENT-5YR, LIC-MX68-ENT-7YR, LIC-MX68-ENT-10YR

GIÁ THỊ TRƯỜNG: 19,230,000 Đ

GIÁ BÁN:
18,706,000 Đ

Thiết bị mạng Firewall Meraki MX67-HW Meraki MX67 RouterSecurity Appliance, Meraki MX67 Enterprise License and Support: LIC-MX67-ENT-1YR, LIC-MX67-ENT-3YR, LIC-MX67-ENT-5YR, LIC-MX67-ENT-7YR, LIC-MX67-ENT-10YR

GIÁ THỊ TRƯỜNG: 13,569,000 Đ

GIÁ BÁN:
13,066,000 Đ

Thiết bị mạng Firewall Meraki MX64W-HW Meraki MX64W Router /Security Appliance with 802.11ac; Meraki MX64W Enterprise License and Support: LIC-MX64W-ENT-1YR, LIC-MX64W-ENT-3YR, LIC-MX64W-ENT-5YR

GIÁ THỊ TRƯỜNG: 18,123,000 Đ

GIÁ BÁN:
17,766,000 Đ

Thiết bị mạng Meraki MS220-8P L2 Cloud Managed 8 Port GigE 124W PoE Switch LIC-MS220-8P-1YR : Meraki MS220-8P Enterprise License and Support, 1YR LIC-MS220-8P-3YR : Meraki MS220-8P Enterprise License and Support, 3YR LIC-MS220-8P-5YR :Meraki MS220-8P Enterprise License and Support, 5YR

 



GIÁ BÁN:
Liên hệ

All models: 8 port gigabit Ethernet All models: 2 × SFP for 1G uplink, non-shared MS220-8P includes 124 W PoE / PoE+ LIC-MS220-8-1YR Meraki MS220-8 Enterprise License and Support, 1YR LIC-MS220-8-3YR Meraki MS220-8 Enterprise License and Support, 3YR LIC-MS220-8-5YR Meraki MS220-8 Enterprise License and Support, 5YR



GIÁ BÁN:
Liên hệ

Thiết bị mạng Switch Meraki MS250-24-HW Meraki MS250-24 L3 Stck Cld-Mngd 24x GigE Switch. Meraki MS250-24 Enterprise License and Support: LIC-MS250-24-1YR, LIC-MS250-24-3YR, LIC-MS250-24-5YR.

GIÁ THỊ TRƯỜNG: 112,980,000 Đ

GIÁ BÁN:
112,330,000 Đ

Thiết bị mạng Switch Meraki MS250-24P-HW Meraki MS250-24P L3 Stck Cld-Mngd 24x GigE 370W PoE Switch.. License and Support: LIC-MS250-24P-1YR, LIC-MS250-24P-3YR, LIC-MS250-24P-5YR.

GIÁ THỊ TRƯỜNG: 122,234,000 Đ

GIÁ BÁN:
121,918,000 Đ

Thiết bị mạng Switch Meraki MS250-48-HW Meraki MS250-48 L3 Stck Cld-Mngd 48x GigE Switch. Meraki MS250-48 Enterprise License and Support: LIC-MS250-48-1YR, LIC-MS250-48-3YR, LIC-MS250-48-5YR.

GIÁ THỊ TRƯỜNG: 157,898,000 Đ

GIÁ BÁN:
157,262,000 Đ

Thiết bị mạng Switch Meraki MS250-48LP-HW Meraki MS250-48LP L3 Stck Cld-Mngd 48x GigE 370W PoE Switch.. Meraki MS250-48LP Enterprise License and Support: LIC-MS250-48LP-1YR, LIC-MS250-48LP-3YR, LIC-MS250-48LP-5YR.

GIÁ THỊ TRƯỜNG: 180,222,000 Đ

GIÁ BÁN:
179,822,000 Đ

Thiết bị mạng Switch Meraki MS250-48FP-HW Meraki MS250-48FP L3 Stck Cld-Mngd 48x GigE 740W PoE Switch. Meraki MS250-48FP Enterprise License and Support: LIC-MS250-48FP-1YR, LIC-MS250-48FP-3YR, LIC-MS250-48FP-5YR.

 

GIÁ THỊ TRƯỜNG: 196,234,000 Đ

GIÁ BÁN:
195,896,000 Đ

Thiết bị mạng Switch Meraki MS350-24-HW Meraki MS350-24 L3 Stck Cld-Mngd 24x GigE Switch. Meraki MS350-24 Enterprise License and Support: LIC-MS350-24-3YR, LIC-MS350-24-5YR.

GIÁ THỊ TRƯỜNG: 1,097,023,000 Đ

GIÁ BÁN:
106,690,000 Đ

Thiết bị mạng Switch Meraki MS350-24P-HW Meraki MS350-24P L3 Stck Cld-Mngd 24x GigE 370W PoE Switch. Meraki MS350-24P Enterprise License and Support: LIC-MS350-24P-1YR, LIC-MS350-24P-3YR, LIC-MS350-24P-5YR

GIÁ THỊ TRƯỜNG: 121,989,000 Đ

GIÁ BÁN:
121,354,000 Đ

Thiết bị mạng Switch Meraki MS350-24P-HW Meraki MS350-24P L3 Stck Cld-Mngd 24x GigE 370W PoE Switch. Meraki MS350-24P Enterprise License and Support: LIC-MS350-24P-1YR, LIC-MS350-24P-3YR, LIC-MS350-24P-5YR

GIÁ THỊ TRƯỜNG: 121,989,000 Đ

GIÁ BÁN:
121,354,000 Đ

Thiết bị mạng Switch Meraki MS350-24X-HW Meraki MS350-24X L3 Stck Cld-Mngd 24xGigE mGig UPOE Switch. Meraki MS350-24 Enterprise License and Support: LIC-MS350-24X-1YR, LIC-MS350-24X-3YR, LIC-MS350-24X-5YR.

GIÁ THỊ TRƯỜNG: 141,435,000 Đ

GIÁ BÁN:
140,906,000 Đ

Thiết bị mạng Switch Meraki MS350-48-HW Meraki MS350-48 L3 Stck Cld-Mngd 48x GigE Switch.. Meraki MS350-48 Enterprise License and Support: LIC-MS350-48-1YR, LIC-MS350-48-3YR, LIC-MS350-48-5YR.

GIÁ THỊ TRƯỜNG: 173,233,000 Đ

GIÁ BÁN:
172,866,000 Đ

Thiết bị mạng Switch Meraki MS350-48LP-HW Meraki MS350-48LP L3 Stck Cld-Mngd 48x GigE 370W PoE Switch. Meraki MS350-48LP Enterprise License and Support: LIC-MS350-48LP-1YR, LIC-MS350-48LP-3YR, LIC-MS350-48LP-5YR

GIÁ THỊ TRƯỜNG: 201,000,000 Đ

GIÁ BÁN:
200,502,000 Đ

Thiết bị mạng Switch Meraki Meraki MS350-48FP-HW Meraki MS350-48FP L3 Stck Cld-Mngd 48x GigE 740W PoE Switch.. Meraki MS350-48FP Enterprise License and Support: LIC-MS350-48FP-1YR, LIC-MS350-48FP-3YR, LIC-MS350-48FP-5YR.

GIÁ THỊ TRƯỜNG: 219,330,000 Đ

GIÁ BÁN:
218,738,000 Đ

Thiết bị mạng Switch Meraki Meraki MS410-16-HW Meraki MS410-16 Cld-Mngd 16x GigE SFP Switch. Meraki MS410-16 Enterprise License and Support: LIC-MS410-16-1YR, LIC-MS410-16-3YR, LIC-MS410-16-5YR.

GIÁ THỊ TRƯỜNG: 160,230,000 Đ

GIÁ BÁN:
159,800,000 Đ

Thiết bị mạng Switch Meraki Meraki MS410-32-HW Meraki MS410-32 Cld-Mngd 16x GigE SFP Switch. Meraki MS410-32 Enterprise License and Support: LIC-MS410-32-1YR, LIC-MS410-32-3YR, LIC-MS410-32-5YR

GIÁ THỊ TRƯỜNG: 282,999,000 Đ

GIÁ BÁN:
282,000,000 Đ

Thiết bị mạng Switch Meraki Meraki MS425-16-HW Meraki MS425-16 L3 Cld-Mngd 16x 10G SFP+  Switch.. Meraki MS425-16 Enterprise License and Support: LIC-MS425-16-1YR, LIC-MS425-16-3YR, LIC-MS425-16-5YR.

GIÁ THỊ TRƯỜNG: 163,990,000 Đ

GIÁ BÁN:
263,200,000 Đ

Thiết bị mạng Switch Meraki Meraki MS425-32-HW Meraki MS425-32 L3 Cld-Mngd 32x 10G SFP+ Switch. Meraki MS425-32 Enterprise License and Support: LIC-MS425-32-1YR, LIC-MS425-32-3YR, LIC-MS425-32-5YR.



GIÁ BÁN:
413,600,000 Đ

Thiết bị mạng Switch Meraki Switch MS120-8-HW Meraki MS120-8 1G L2 Cloud Managed 8x GigE Switch. Meraki MS120-8 Enterprise License and Support: LIC-MS120-8-1YR, LIC-MS120-8-3YR, LIC-MS120-8-5YR.

GIÁ THỊ TRƯỜNG: 13,120,000 Đ

GIÁ BÁN:
12,785,000 Đ

Thiết bị mạng Switch Meraki MS120-8LP-HW: Meraki MS120-8LP 1G L2 Cloud Managed 8x GigE 67W PoE Switch. Meraki MS120-8LP Enterprise License and Support: LIC-MS120-8LP-1YR, LIC-MS120-8LP-3YR, LIC-MS120-8LP-5YR.

GIÁ THỊ TRƯỜNG: 17,333,000 Đ

GIÁ BÁN:
16,826,000 Đ

Thiết bị mạng Switch Meraki MS120-8FP-HW Meraki MS120-8FP 1G L2 Cloud Managed 8x GigE 124W PoE Switch. Meraki MS120-8FP Enterprise License and Support: LIC-MS120-8FP-1YR, LIC-MS120-8FP-3YR, LIC-MS120-8FP-5YR.

GIÁ THỊ TRƯỜNG: 21,990,000 Đ

GIÁ BÁN:
21,620,000 Đ
Xem trang 1 | 2 | 3

Lưu ý :

Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 090 349 6668 để có giá chính xác với khuyến mãi ưu đãi thời điểm hiện tại
Giao hàng toàn quốc

Văn phòng giao dịch

Tại Hà Nội

Vp giao dịch: 0603, tòa Five Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội. 

ĐT : (84-24) 37.765 866 / 37.765.859

Fax: (84-24) 62662537

 

Tại Tp.HCM

Số 59, Đường Cộng Hòa, P. 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

ĐT:(028) 3811 8628 - 3811 8566

Fax: (028) 3811 8655

Hỗ trợ trực tuyến

+ Bộ phận kinh doanh

+ Bộ phận kỹ thuật

Yêu cầu báo giá

Báo giá

Sản phẩm bán chạy