So sánh sản phẩm
Giỏ hàng của tôi (0)
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
 • DXS-3400-24TC/EEI
  Thiết bị mạng Dlink  20-port UTP 10GBASE-T, 4-port UTP 10GBASE-T/10G SFP+ Combo
  (H/W: A1, Rackmountable)
  Switches/ESI: EU 2 round pin power cord, /BSI: UK 3-pin power cord
  /EEI: EU 2 round pin power cord, /BEI: UK 3-pin power cord

  DXS-3400-24TC/EEI

  Thiết bị mạng Dlink  20-port UTP 10GBASE-T, 4-port UTP 10GBASE-T/10G SFP+ Combo (H/W: A1, …

  230.400.000 đ

  231.000.000 đ

  DXS-3400-24TC/EEI
  Giá bán:230.400.000 đ
  Giá khuyến mại:231.000.000 đ
  Mô tả tóm tắt:
  Thiết bị mạng Dlink  20-port UTP 10GBASE-T, 4-port UTP 10GBASE-T/10G SFP+ Combo
  (H/W: A1, Rackmountable)
  Switches/ESI: EU 2 round pin power cord, /BSI: UK 3-pin power cord
  /EEI: EU 2 round pin power cord, /BEI: UK 3-pin power cord
 • DXS-3400-24TC/ESI
  Thiết bị mạng Dlink  20-port UTP 10GBASE-T, 4-port UTP 10GBASE-T/10G SFP+ Combo
  (H/W: A1, Rackmountable)
  Switches  /ESI: EU 2 round pin power cord, /BSI: UK 3-pin power cord
  /EEI: EU 2 round pin power cord, /BEI: UK 3-pin power cord

  DXS-3400-24TC/ESI

  Thiết bị mạng Dlink  20-port UTP 10GBASE-T, 4-port UTP 10GBASE-T/10G SFP+ Combo (H/W: A1, …

  222.075.000 đ

  222.925.000 đ

  DXS-3400-24TC/ESI
  Giá bán:222.075.000 đ
  Giá khuyến mại:222.925.000 đ
  Mô tả tóm tắt:
  Thiết bị mạng Dlink  20-port UTP 10GBASE-T, 4-port UTP 10GBASE-T/10G SFP+ Combo
  (H/W: A1, Rackmountable)
  Switches  /ESI: EU 2 round pin power cord, /BSI: UK 3-pin power cord
  /EEI: EU 2 round pin power cord, /BEI: UK 3-pin power cord
 • DXS-3400-24SC/EEI
  Thiết bị mạng Dlink  20-port 10G SFP+, 4-port UTP 10GBASE-T/10G SFP+ Combo
  (H/W: A1, Rackmountable)
  Switches /ESI: EU 2 round pin power cord, /BSI: UK 3-pin power cord
  /EEI: EU 2 round pin power cord, /BEI: UK 3-pin power cord

  DXS-3400-24SC/EEI

  Thiết bị mạng Dlink  20-port 10G SFP+, 4-port UTP 10GBASE-T/10G SFP+ Combo (H/W: A1, …

  170.258.000 đ

  171.210.000 đ

  DXS-3400-24SC/EEI
  Giá bán:170.258.000 đ
  Giá khuyến mại:171.210.000 đ
  Mô tả tóm tắt:
  Thiết bị mạng Dlink  20-port 10G SFP+, 4-port UTP 10GBASE-T/10G SFP+ Combo
  (H/W: A1, Rackmountable)
  Switches /ESI: EU 2 round pin power cord, /BSI: UK 3-pin power cord
  /EEI: EU 2 round pin power cord, /BEI: UK 3-pin power cord
 • DXS-3400-24SC/ESI
  Thiết bị mạng Dlink 20-port 10G SFP+, 4-port UTP 10GBASE-T/10G SFP+ Combo
  (H/W: A1, Rackmountable)
  Switches /ESI: EU 2 round pin power cord, /BSI: UK 3-pin power cord
  /EEI: EU 2 round pin power cord, /BEI: UK 3-pin power cord

  DXS-3400-24SC/ESI

  Thiết bị mạng Dlink 20-port 10G SFP+, 4-port UTP 10GBASE-T/10G SFP+ Combo (H/W: A1, …

  161.930.000 đ

  162.750.000 đ

  DXS-3400-24SC/ESI
  Giá bán:161.930.000 đ
  Giá khuyến mại:162.750.000 đ
  Mô tả tóm tắt:
  Thiết bị mạng Dlink 20-port 10G SFP+, 4-port UTP 10GBASE-T/10G SFP+ Combo
  (H/W: A1, Rackmountable)
  Switches /ESI: EU 2 round pin power cord, /BSI: UK 3-pin power cord
  /EEI: EU 2 round pin power cord, /BEI: UK 3-pin power cord
 • DXS-1210-16TC
  Thiết bị mạng Dlink Layer 2 10 Gigabit Ethernet Smart Managed Switches 12-port UTP 10GBASE-T, 2-port 10G SFP+, 2-port UTP 10GBASE-T/10G SFP+ Combo
  (EU 2 round pin+ UK 3-pin Power Cord, H/W: A1, Rackmountable)

  DXS-1210-16TC

  Thiết bị mạng Dlink Layer 2 10 Gigabit Ethernet Smart Managed Switches 12-port UTP 10GBASE-T, …

  55.520.000 đ

  55.970.000 đ

  DXS-1210-16TC
  Giá bán:55.520.000 đ
  Giá khuyến mại:55.970.000 đ
  Mô tả tóm tắt:
  Thiết bị mạng Dlink Layer 2 10 Gigabit Ethernet Smart Managed Switches 12-port UTP 10GBASE-T, 2-port 10G SFP+, 2-port UTP 10GBASE-T/10G SFP+ Combo
  (EU 2 round pin+ UK 3-pin Power Cord, H/W: A1, Rackmountable)
 • DXS-3400-24SC-SE-LIC
  DXS-3400-24SC DLMS license Pack from Standard Image to Enhanced Image 

  DXS-3400-24SC-SE-LIC

  DXS-3400-24SC DLMS license Pack from Standard Image to Enhanced Image 

  8.330.000 đ

  8.930.000 đ

  - 6%
  DXS-3400-24SC-SE-LIC
  Giá bán:8.330.000 đ
  Giá khuyến mại:8.930.000 đ
  Mô tả tóm tắt:
  DXS-3400-24SC DLMS license Pack from Standard Image to Enhanced Image 
 • DXS-3600-16S/EEI
  Thiết bị mạng Dlink 8 fixed SFP+ 10G ports with one expansion module
  (H/W: B1, Rackmountable)
  Switches/ESI: EU 2 round pin power cord, /BSI: UK 3-pin power cord
  /EEI: EU 2 round pin power cord, /BEI: UK 3-pin power cord 

  DXS-3600-16S/EEI

  Thiết bị mạng Dlink 8 fixed SFP+ 10G ports with one expansion module (H/W: B1, …

  180.435.000 đ

  180.935.000 đ

  DXS-3600-16S/EEI
  Giá bán:180.435.000 đ
  Giá khuyến mại:180.935.000 đ
  Mô tả tóm tắt:
  Thiết bị mạng Dlink 8 fixed SFP+ 10G ports with one expansion module
  (H/W: B1, Rackmountable)
  Switches/ESI: EU 2 round pin power cord, /BSI: UK 3-pin power cord
  /EEI: EU 2 round pin power cord, /BEI: UK 3-pin power cord 
 • DIS-200G-12PS/U
  Thiết bị mạng Dlink Layer 2 Gigabit Ethernet Smart Managed Industrial Switches  8-port UTP 802.3af PoE & 802.3at PoE+ 10/100/1000Mbps, 2-port UTP 10/100/1000Mbps, 2-port Gigabit SFP 
  (Port 1-8 Up-to 30W, Power Budget : 130W, H/W : A1, Rackmountable)
  Operating temperature: -40~65°C 

  DIS-200G-12PS/U

  Thiết bị mạng Dlink Layer 2 Gigabit Ethernet Smart Managed Industrial Switches  8-port UTP 802.3af …

  24.060.000 đ

  24.550.000 đ

  - 1%
  DIS-200G-12PS/U
  Giá bán:24.060.000 đ
  Giá khuyến mại:24.550.000 đ
  Mô tả tóm tắt:
  Thiết bị mạng Dlink Layer 2 Gigabit Ethernet Smart Managed Industrial Switches  8-port UTP 802.3af PoE & 802.3at PoE+ 10/100/1000Mbps, 2-port UTP 10/100/1000Mbps, 2-port Gigabit SFP 
  (Port 1-8 Up-to 30W, Power Budget : 130W, H/W : A1, Rackmountable)
  Operating temperature: -40~65°C 
 • DXS-1100-16SC
  Thiết bị mạng Dlink Layer 2 Lite 10 Gigabit Ethernet EasySmart Switches  14-port 10G SFP+, 2-port UTP 10GBASE-T/10G SFP+ Combo
  (EU 2 round pin+ UK 3-pin Power Cord, H/W: A1, Rackmountable)

  DXS-1100-16SC

  Thiết bị mạng Dlink Layer 2 Lite 10 Gigabit Ethernet EasySmart Switches  14-port 10G SFP+, 2-port …

  36.570.000 đ

  37.020.000 đ

  - 1%
  DXS-1100-16SC
  Giá bán:36.570.000 đ
  Giá khuyến mại:37.020.000 đ
  Mô tả tóm tắt:
  Thiết bị mạng Dlink Layer 2 Lite 10 Gigabit Ethernet EasySmart Switches  14-port 10G SFP+, 2-port UTP 10GBASE-T/10G SFP+ Combo
  (EU 2 round pin+ UK 3-pin Power Cord, H/W: A1, Rackmountable)
 • DXS-3600-16S/ESI
  Thiết bị mạng Dlink 8 fixed SFP+ 10G ports with one expansion module
  (H/W: B1, Rackmountable)
  Switches /ESI: EU 2 round pin power cord, /BSI: UK 3-pin power cord
  /EEI: EU 2 round pin power cord, /BEI: UK 3-pin power cord

  DXS-3600-16S/ESI

  Thiết bị mạng Dlink 8 fixed SFP+ 10G ports with one expansion module (H/W: B1, …

  166.788.000 đ

  167.748.000 đ

  DXS-3600-16S/ESI
  Giá bán:166.788.000 đ
  Giá khuyến mại:167.748.000 đ
  Mô tả tóm tắt:
  Thiết bị mạng Dlink 8 fixed SFP+ 10G ports with one expansion module
  (H/W: B1, Rackmountable)
  Switches /ESI: EU 2 round pin power cord, /BSI: UK 3-pin power cord
  /EEI: EU 2 round pin power cord, /BEI: UK 3-pin power cord
 • DXS-3600-32S/EEI
  Thiết bị mạng Dlink 24 fixed SFP+ 10G ports with one expansion module 
  (H/W: B1, Rackmountable)
  Switches /ESI: EU 2 round pin power cord, /BSI: UK 3-pin power cord
  /EEI: EU 2 round pin power cord, /BEI: UK 3-pin power cord

  DXS-3600-32S/EEI

  Thiết bị mạng Dlink 24 fixed SFP+ 10G ports with one expansion module  (H/W: B1, …

  323.859.000 đ

  324.580.000 đ

  DXS-3600-32S/EEI
  Giá bán:323.859.000 đ
  Giá khuyến mại:324.580.000 đ
  Mô tả tóm tắt:
  Thiết bị mạng Dlink 24 fixed SFP+ 10G ports with one expansion module 
  (H/W: B1, Rackmountable)
  Switches /ESI: EU 2 round pin power cord, /BSI: UK 3-pin power cord
  /EEI: EU 2 round pin power cord, /BEI: UK 3-pin power cord
 • DXS-3600-32S/ESI
  Thiết bị mạng Dlink 24 fixed SFP+ 10G ports with one expansion module 
  (H/W: B1, Rackmountable)
  Switches /ESI: EU 2 round pin power cord, /BSI: UK 3-pin power cord
  /EEI: EU 2 round pin power cord, /BEI: UK 3-pin power cord

  DXS-3600-32S/ESI

  Thiết bị mạng Dlink 24 fixed SFP+ 10G ports with one expansion module  (H/W: B1, …

  296.565.000 đ

  297.555.000 đ

  DXS-3600-32S/ESI
  Giá bán:296.565.000 đ
  Giá khuyến mại:297.555.000 đ
  Mô tả tóm tắt:
  Thiết bị mạng Dlink 24 fixed SFP+ 10G ports with one expansion module 
  (H/W: B1, Rackmountable)
  Switches /ESI: EU 2 round pin power cord, /BSI: UK 3-pin power cord
  /EEI: EU 2 round pin power cord, /BEI: UK 3-pin power cord
 • DXS-1100-16TC
  Thiết bị mạng Dlink  Layer 2 Lite 10 Gigabit Ethernet EasySmart Switches   12-port UTP 10GBASE-T, 2-port 10G SFP+, 2-port UTP 10GBASE-T/10G SFP+ Combo
  (EU 2 round pin+ UK 3-pin Power Cord, H/W: A1, Rackmountable)

  DXS-1100-16TC

  Thiết bị mạng Dlink  Layer 2 Lite 10 Gigabit Ethernet EasySmart Switches   12-port UTP 10GBASE-T, …

  44.415.000 đ

  44.865.000 đ

  - 1%
  DXS-1100-16TC
  Giá bán:44.415.000 đ
  Giá khuyến mại:44.865.000 đ
  Mô tả tóm tắt:
  Thiết bị mạng Dlink  Layer 2 Lite 10 Gigabit Ethernet EasySmart Switches   12-port UTP 10GBASE-T, 2-port 10G SFP+, 2-port UTP 10GBASE-T/10G SFP+ Combo
  (EU 2 round pin+ UK 3-pin Power Cord, H/W: A1, Rackmountable)
 • DIS-200G-12S/U
   Thiết bị mạng Dlink  Layer 2 Gigabit Ethernet Smart Managed Industrial Switches  10-port UTP 10/100/1000Mbps, 2-port Gigabit SFP
  (H/W : A1, Rackmountable)
  Operating temperature: -40~65°C

  DIS-200G-12S/U

   Thiết bị mạng Dlink  Layer 2 Gigabit Ethernet Smart Managed Industrial Switches  10-port UTP …

  18.006.000 đ

  18.506.000 đ

  - 2%
  DIS-200G-12S/U
  Giá bán:18.006.000 đ
  Giá khuyến mại:18.506.000 đ
  Mô tả tóm tắt:
   Thiết bị mạng Dlink  Layer 2 Gigabit Ethernet Smart Managed Industrial Switches  10-port UTP 10/100/1000Mbps, 2-port Gigabit SFP
  (H/W : A1, Rackmountable)
  Operating temperature: -40~65°C
 • DXS-3600-EM-4XT
  Thiết bị mạng Dlink 4-Port 10GBASE-T Module for DXS-3600 Series 

  DXS-3600-EM-4XT

  Thiết bị mạng Dlink 4-Port 10GBASE-T Module for DXS-3600 …

  45.800.000 đ

  46.250.000 đ

  DXS-3600-EM-4XT
  Giá bán:45.800.000 đ
  Giá khuyến mại:46.250.000 đ
  Mô tả tóm tắt:
  Thiết bị mạng Dlink 4-Port 10GBASE-T Module for DXS-3600 Series 
090 349 6668