So sánh sản phẩm
Giỏ hàng của tôi (0)
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
 • ProCurve Switch Chassis 4204vl

  ProCurve Switch Chassis 4204vl (P/N: J8770A) 
  - 4 open module slots
  - Supports a maximum of 96 auto-sensing 10/100
  ports or 96 auto-sensing 10/100/1000 ports or
  16 mini-GBICs, or a combination

  ProCurve Switch Chassis 4204vl

  ProCurve Switch Chassis 4204vl (P/N: J8770A)  - 4 open module slots - Supports a maximum of 96 …

  40.350.000 đ

  ProCurve Switch Chassis 4204vl
  Giá bán:40.350.000 đ
  Mô tả tóm tắt:

  ProCurve Switch Chassis 4204vl (P/N: J8770A) 
  - 4 open module slots
  - Supports a maximum of 96 auto-sensing 10/100
  ports or 96 auto-sensing 10/100/1000 ports or
  16 mini-GBICs, or a combination

 • HP ProCurve Switch 4208vl-72GS

  HP ProCurve Switch 4208vl-72GS (P/N: J9030A)
  - 8 open module slots
  - is a 5U chassis with 68 10/100/1000-T ports and 4 SFP ports with an optional 5 slots to add 10/100, 10/100/1000, and fiber uplinks.

  HP ProCurve Switch 4208vl-72GS

  HP ProCurve Switch 4208vl-72GS (P/N: J9030A) - 8 open module slots - is a 5U chassis with 68 …

  128.280.000 đ

  HP ProCurve Switch 4208vl-72GS
  Giá bán:128.280.000 đ
  Mô tả tóm tắt:

  HP ProCurve Switch 4208vl-72GS (P/N: J9030A)
  - 8 open module slots
  - is a 5U chassis with 68 10/100/1000-T ports and 4 SFP ports with an optional 5 slots to add 10/100, 10/100/1000, and fiber uplinks.

 • HP ProCurve Switch 4204vl-48GS

  HP ProCurve Switch 4204vl-48GS (P/N: J9064A)  
  - is a 3U chassis with 44 10/100/1000-T ports and 4 SFP ports bundled with an optional 2 slots to add 10/100, 10/100/1000, and fiber uplinks.

  HP ProCurve Switch 4204vl-48GS

  HP ProCurve Switch 4204vl-48GS (P/N: J9064A)   - is a 3U chassis with 44 10/100/1000-T ports and 4 …

  82.780.000 đ

  HP ProCurve Switch 4204vl-48GS
  Giá bán:82.780.000 đ
  Mô tả tóm tắt:

  HP ProCurve Switch 4204vl-48GS (P/N: J9064A)  
  - is a 3U chassis with 44 10/100/1000-T ports and 4 SFP ports bundled with an optional 2 slots to add 10/100, 10/100/1000, and fiber uplinks.

090 349 6668